English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣٠ شهريور ١٣٩٧
-->

معرفی دفاتر مشاوره دانشگاه علوم پزشكی ارومیه

 

دفتر مرکزی مشاوره ومددکاری: خیابان رسالت (نصرت سابق) جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


دانشکده پزشکی، داندانپزشکی و داروسازی:  در دانشکده پزشکی طبقه همکف سمت چپ، جنب سالن امتحانات، اتاق مشاوره دانشجویی


دانشکده پرستاری ومامایی:  طبقه اول، سمت راست، روبروی اتاق مدیر گروه پرستاری،  اتاق مشاوره


دانشکده پیرا پزشکی:  طبقه سوم سمت راست انتهای راهرو، اتاق مشاوره


اتاقهای مشاوره درخوابگاههای دخترانه و پسرانه .