04:28:24 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

        یکی از اداره های معاونت فرهنگی و دانشجویی که تحت مدیریت امور دانشجویی وظیفه تامین غذا و فراهم نمودن تغذیه دانشجویان را بر عهده دارد ، اداره تغذیه می باشد که با هدف تامین غذا به نحو بسیار مطلوب بر اساس امکانات موجود و با حفظ بخشنامه های اجرایی با استفاده از2 سلف سرویس نازلو و ستاد عمل می کند . کلیه دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه بعد ازثبت نام و اخذ برگه انتخاب واحد یک عدد کارت تغذیه کامپیوتری دریافت می کنند که بعد از ثبت نام در سیستم کامپیوتری قابل استفاده برای رزرو ژتون خواهد بود . کلیه مراحل از رزرو غذا تا دریافت آن بصورت کامپیوتری انجام می شود . این کارت به هریک از دانشجویان این امکان را خواهد داد تا با در نظر گرفتن شرایط زیر از یک تا چهار هفته برای ناهار و شام خود غذا رزرو کنند . تدارک غذا و نظارت بر موارد مربوط به آن جهت ایمنی و سلامت غذای تهیه شده از جمله کنترل و نظارت بر نوع مواد اولیه تهیه شده، کنترل موازین بهداشتی و ایمنی در حین آماده سازی و فرآوری مواد اولیه، کنترل روند طبخ بهداشتی غذا و توزیع آن در محل های توزیع غذا در یک زنجیره سلامت توسط کارشناسان و ناظران اداره تغذیه صورت می گیرد.

برنامه غذایی با توجه به فصول سال به­ صورت ماهانه با توجه به نیازهای تغذیه ­ای روزانه دانشجویان و اعتبارات تخصیصی تهیه می ­شود.  

تمام تلاش مسئولان اداره تغذیه برای بهبود کیفیت غذا و نحوه ارائه خدمات تغذیه ای و افزایش تنوع غذایی در راستای فراهم نمودن هر چه بیشتر رضایتمندی دانشجویان عزیز می باشد.

 

 

      وظایف اداره تغذیه


تهیه و تنظیم قراردادهای پخت، توزیع و تأمین مواد اولیه غذایی
 - تحقیق و پژوهش در رابطه با تغذیه دانشجویی، رضایت از غذا، برنامه غذایی و نحوه پخت و ...
 مطالعه، طراحی و ارزیابی برنامه غذائی دانشگاه و ایجاد تنوع در برنامه غذائی در راستای افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان
 - تهیه امکانات و تجهیزات در جهت ارتقاء آشپزخانه و سلف های تغذیه
 - انجام بازدید های مستمر از سلف سرویسها و خوابگاههای دانشجویی و ارائه گزارش به مدیر امور دانشجویی

 -همکاری و هماهنگی با دانشجویان در امور مربوط به تغذیه
 - توزیع غذا به سلف ها و خوابگاههای دانشگاه
 - نگهداری و بهسازی سیستم اتوماسیون تغذیه

 

 

 

تنظیمات قالب