04:24:49 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی فتاحی

  • سمت :معاون فرهنگی و دانشجویی

    درجه علمی : دکتری پزشکی عمومی و کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی

     

 شماره تماس 32237981 -044
  شماره نمابر 
32231965 -044

روزهای ملاقات عمومی :    دوشنبه ها ساعت 10 تا 12:30

تنظیمات قالب