02:22:52 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

رحمان بهمرد

رشته تحصیلی : ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس مددکاری اجتماعی

سابقه خدمتی: از سال 1385

شرح وظایف:

_ارائه خدمات مددکاری , پیگیری و حل مشکلات مربوط به دانشجویان در زمینه های مختلف(اقتصادی,رفاهی,تحصیلی,خانوادگی و...) تاحصول نتیجه نهایی.

_برقراری ارتباط با خانواده مراجع,اساتید,استاد راهنما,مسئولین دانشگاهی در شرایط بحرانی.

_اعزام و بستری کردن دانشجویان در بیمارستان.

_ارائه خدمات مشاوره حضوری در خوابگاه ها و دانشکده ها.

_پایش سلامت روان دانشجویان.

_انجام سایر امور محوله از سوی مافوق در حوزه وظایف سازمانی.

 

اتاق شماره 3 شماره تماس: 1937290-0443

 

لعیا مجرد جبل

رشته تحصیلی : ارشد مطالعات زنان

سمت: کارشناس مددکاری اجتماعی

سابقه خدمتی: از سال 1385

 

_ارائه خدمات مددکاری , پیگیری و حل مشکلات مربوط به دانشجویان در زمینه های مختلف(اقتصادی,رفاهی,تحصیلی,خانوادگی و...) تاحصول نتیجه نهایی.

_برقراری ارتباط با خانواده مراجع,اساتید,استاد راهنما,مسئولین دانشگاهی در شرایط بحرانی.

_اعزام و بستری کردن دانشجویان در بیمارستان.

_ارائه خدمات مشاوره حضوری در خوابگاه ها و دانشکده ها.

_پایش سلامت روان دانشجویان.

_انجام سایر امور محوله از سوی مافوق در حوزه وظایف سازمانی.

اتاق شماره 1     تلفن تماس:1937361-0443

تنظیمات قالب