04:41:32 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی فتاحی

  • سمت :مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه و سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی

تلفن تماس: 044331937183

 

مدیر فرهنگی

تنظیمات قالب