04:35:43 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : آقای یوسفعلی رضایی

سمت : معاون مدیریت امورفرهنگی و فوق برنامه دانشگاه

 

 

شرح وضایف:

1- نظارت بر برنامه ریزی و تدوین برنامه های محوری فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان، اساتید، کارکنان

2-نظارت بر برنامه ریزی،برگزاری و بزرگداشت مناسبتهای متناسب با اوقات فراغت دانشجویی

3- نظارت بر اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی

 

شماره تماس : 044 32237981

 

 

تنظیمات قالب