04:09:07 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی دانشگاهزمان

تمرینات

 

ایام هفته

 

برنامه فعالیت های ورزشی چندمنظوره

شنبه

16 تا 17:30

18 تا 19:30

19:30 تا 21

21 تا 22:30

22:30 تا 24

تمرین عمومی  دانشجویان

تیم منتخب فوتسال

تیم منتخب والیبال

تمرین عمومی  دانشجویان

تمرین عمومی  دانشجویان بومی

یکشنبه

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

21 تا 22:30

22:30 تا 24

منتخب فوتسال کارکنان دانشگاه

تیم منتخب فوتسال دانشجویان بین الملل

تیم منتخب آمادگی جسمانی

رزیدنت

عمومی کارکنان

دوشنبه

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

21 تا 22:30

22:30 تا 24

بسیج جامعه پزشکی

تیم منتخب فوتسال

تیم منتخب والیبال

تمرین عمومی  دانشجویان

تمرین عمومی  دانشجویان بومی

سه شنبه

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

21 تا 22:30

22:30 تا 24

تمرین عمومی  دانشجویان

تیم منتخب فوتسال دانشجویان بین الملل

طناب کشی – فوتیال دستی

تمرین عمومی  دانشجویان

دانشجویان داروسازی

چهارشنبه

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

21 تا 22:30

22:30 تا 24

منتخب  فوتسال کارکنان دانشگاه

تیم منتخب فوتسال

تیم منتخب آمادگی جسمانی

تمرین عمومی  دانشجویان

عمومی کارکنان

 

 

برنامه سالن بدنسازی

ردیف

رشته های ورزشی

کلاس

زمان تمرین

روزهای تمرین

1

بدنسازی

دانشجویان

17 تا 19

ایام هفته غیراز تعطیلات رسمی

2

بدنسازی

کارکنان

19 تا 21

تمام روزهای هفته غیرازایام تعطیل وتعطیلات رسمی

 

•         همه روزه از ساعت 8 لغایت 16 سالن شهید بهشتی جهت تدریس واحدهای تربیت بدنی دانشجویان اختصاص داده شده است .

•         از ورزشکاران محترم تقاضا داریم در صورت داشتن هر گونه علایم بیماری،از مراجعه به سالن خودداری فرمایند.

•         ورزشکارن محترم ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی می باشند.

•         درصورتی که تیم ها 2 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب از ساعات تمرین خود استفاده ننمایند زمان آن تیم حذف خواهد شد.

تنظیمات قالب