02:48:41 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

معرفی سالن نشاط

 

ردیف

نام سالن ورزشی

متراژ (متر مربع)

فاصله از ستاد

فاصله از مراکز آموزشی

1

سالن نشاط

1668

5 کیلومتر

18 کیلومتر

 

 

برنامه سالن ورزشی نشاط

 

زمان

تمرینات

 

ایام هفته

 

 

برنامه فعالیت های ورزشی چندمنظوره

شنبه

8 الی 17

17 تا 18:30

18:30 تا 20

20 تا 21:30

واحدهای تربیت بدنی

تمرینات تیم والیبال دانشجویی (دختران)

تمرینات تیم بسکتبال دانشجویی (دختران)

دازبال ( دختران )

یکشنبه

8 الی 17

17 تا 18:30

18:30 تا 20

20 تا 21:30

واحدهای تربیت بدنی

آمادگی جسمانی  طناب کشی

( دختران )

فریزبی ، طناب زنی  (دختران)

فریزبی  و طناب زنی (پسران)

دوشنبه

8 الی 17

17 تا 18:30

18:30 تا 20

20 تا 21:30

واحدهای تربیت بدنی

تمرینات تیم والیبال دانشجویی (دختران)

تمرینات تیم بسکتبال دانشجویی (دختران)

داژبال (دختران)

سه شنبه

8 الی 17

17 تا 18:30

18:30 تا 20

20 تا 21:30

واحدهای تربیت بدنی

آمادگی جسمانی  طناب کشی

( دختران )

فریزبی  طناب زنی (دختران )

فریزبی  و طناب زنی (پسران)

چهارشنبه

8 الی 17

17 تا 18:30

18:30 تا 20

20 تا 21:30

واحدهای تربیت بدنی

تمرینات تیم منتخب دانشجویی (دختران)

تمرینات تیم منتخب دانشجویی (دختران)

بسکتبال (پسران)

                                         

 

آدرس: ارومیه بزرگراه شهید باهنر_ خیابان ذاکر_خیابان معصومی(پشت خوابگاه دخترانه گلستان)

تنظیمات قالب