02:37:34 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

 

ردیف

سالن ورزشی

متراژ (متر مربع)

فاصله از ستاد

فاصله از مراکز آموزشی

1

سالن 9 دی

2400

20 کیلومتر

مجاورت مراکز آموزشی

 

 

 

 

برنامه مجتمع ورزشی 9 دی پردیس نازلوی دانشگاه

 

                  زمان

                تمرینات

 

ایام هفته

 

 

برنامه فعالیت های ورزشی چندمنظوره و سالن بدنسازی

شنبه

8:30 تا 16:30

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

16:30 تا 21

تدریس واحدهای درسی دختران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

بدنسازی عمومی دانشجویان

پسران

یکشنبه

8:30 تا 16:30

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

 

تدریس واحدهای درسی دختران

تمرین عمومی دانشجویان

دختران

تمرین عمومی دانشجویان

دختران

تمرین عمومی دانشجویان

دختران

بدنسازی و آمادگی جسمانی عمومی دانشجویان

دختران

دوشنبه

8:30 تا 16:30

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

 

تدریس واحدهای درسی دختران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

بدنسازی عمومی دانشجویان

پسران

سه شنبه

8:30 تا 16:30

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

 

تدریس واحدهای درسی دختران

تمرین عمومی دانشجویان

دختران

تمرین عمومی دانشجویان

دختران

تمرین عمومی دانشجویان

دختران

بدنسازی و آمادگی جسمانی عمومی دانشجویان

دختران

چهارشنبه

8:30 تا 16:30

16:30 تا 18

18 تا 19:30

19:30 تا 21

 

تدریس واحدهای درسی دختران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

تمرین عمومی دانشجویان

پسران

بدنسازی عمومی دانشجویان

پسران

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب