03:52:45 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

 

 

رئوس وظایف :

نظارت وارزشیابی برنامه های ورزشی ، خدمات فنی مربیان و نحوه اجرای برنامه ها و مراجعه به واحد های ذیربط
نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی مختلف ورزشی در سطح دانشگاه
فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت گسترش و تعمیم ورزش در دانشگاه
-پیشنهاد طرحهای موثر و مفید به مسئولین ذیربط در جهت بهبود وضعیت تربیت بدنی دانشگاه
تهیه امکانات لازم جهت مطالعه و تحقیق در زمینه متد های علمی ورزشی و ارتقا سطح علمی مربیان و ورزشکاران دانشگاه
- سرپرستی و نظارت بر اجرای مسابقات بین دانشکده ها ، منطقه ای و المپیاد های ورزشی
انجام برنامه ریزی های لازم در جهت استفاده مطلوب کارکنان و دانشجویان اعضاء هیئت علمی از امکانات ورزشی و تربیت بدنی
مطالعه و اجرای برنامه های ورزشی و تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه در جهت حفظ و ارتقاء سلامت آنان
نظارت وارزشیابی فنی مربیان داوران در رشته های مختلف ورزشی
نظارت و ارزشیابی فعالیتهای کارشناسان و کارکنان تربیت بدنی
برقراری ارتباط لازم با دانشگاهها و دیگر مراکز ورزشی کشوری و منطقه ای جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
نظارت بر انجام امور اداری و مالی اداره مربوطه
نظارت بر تجهیز و تاسیس و اداره اماکن ورزشی مختلف دانشگاه
-
نظارت در تهیه وسایل ورزشی مورد لزوم دانشجویان
-پیش بینی بودجه ، نیروی انسانی و احتیاجات و ارائه گزارشات لازم به مسئولین ذیصلاح دانشگاه
 
نظارت بر جمع آوری و تعیین استانداردها و مشخصات فنی اماکن ورزشی و تفریحی دانشجویان و کارکنان در سطح دانشگاه
- استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و مراکز تربیت بدنی و ورزشی

- انجام سایر امور محوله مطابق مقررات طبق دستور مافوق

 

راه های ارتباطی:04431937284

تنظیمات قالب