04:05:12 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رئوس وظایف

-مطالعه و تحقیق در زمینه ی متدهای ورزشی در جهت ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجویان
مطالعه و بررسی جهت برنامه ریزی واحدهای تربیت بدنی دانشجویان
تدوین برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی
ایجاد هماهنگی و فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی جهت عموم ورزشکاران در سطح دانشگاه
تماس با موسسات ورزشی محققان ، متخصصین و اساتید ورزشی به منظور کسب اطلاعات جدید ورزشی
انجام برنامه ریزی های لازم در جهت استفاده مطلوب دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیئت علمی  از امکانات ورزشی و تربیت بدنی
نظارت و ارزشیابی فنی مربیان و داوران در رشته های مختلف ورزشی
بررسی ،مطالعه و انجام تحقیقات علمی ورزشی
همکاری در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم ورزش در سطح دانشگاه
پیش بینی و نظارت بر تهیه تجهیزات ورزشی سالنها و اتاقهای ورزشی
- تهیه بروشور های ورزشی، علمی و فرهنگی در ارتباط با تربیت بدنی
تهیه و تدوین تقویم ورزشی سالانه برای دانشوجان و کارکنان
نظارت بر تمرین تیم های منتخب ورزشی و انجام راهنمایی های لازم
- شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزش شغلی مصوب در جهت ارتقاء سطح دانش ، نگرش و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
- انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد
انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق و مطابق مقررات

             شماره تماس :04431937307

 

تنظیمات قالب