English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
-->

 

رادیو اینسان

رادیو اینسان فعالیت خود را با درخواست آقای فرشاد قاسم لو به صورت گاهنامه با محتوی روان شناختی با مسئولیت آقای فرشاد قاسم لو در 99/08/19 به ثبت رسید. و فعالیت های خود را در قالب داستانهایی که بعد از اتمام با تحلیل روانشناسی همکاران اداره مشاوره همراه است .