English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢
-->

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 476
بازديدکنندگان این صفحه: 136
کل بازديدکنندگان : 1921134
بازديدکنندگان آنلاين : 4
آخرین بروزرسانی : 1402/08/01پرسشنامه GHQ28 - معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

توجه: لطفاً در هنگام تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمایید:
  • میخواهیم درباره کسالت و ناراحتیهاي پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتی بدست آوریم . لطفاً در تمامی سئوالات زیر پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید . به خاطر داشته باشید که ما می خواهیم درباره ناراحتیهاي اخیر شما اطلاعاتی بدست آوریم، نه مشکلات و ناراحتیهایی که در گذشته داشته اید سعی کنید به تمامی سئوالات پاسخ دهید و جواب خود را در محل مربوط با علامت زدن، مشخص کنید.
  •  پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.


نام
: *
نام خانوادگی : *
کد ملی : *
شماره دانشجویی :
1- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
2- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهاي تقویتی نیاز دارید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
3- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
4- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کردهاید که بیمارهستید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
5- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
6- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزي مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاري به سرتان وارد میشود؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
7- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
8- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بیخوابی شده باشید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
9- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شوید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
10- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً تحت فشار هستید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
11 -آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلُق شده اید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
12- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده اي هراسان و یا وحشت زده شده اید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
13- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاري خارج از توانائی شما است؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
14- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
15- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
16- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز براي انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
17- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کارها را بخوبی انجام می دهید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
18 -آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
19- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدي در انجام کارها به عهده دارید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
20- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانائی تصمیم گیري درباره مسائل را داشته اید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
21- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهاي روزمره زندگی لذت ببرید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
22- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
23- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملاً ناامیدکننده است؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
24- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
25- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مساله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
26- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاري انجام دهید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
27- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ایکاش مرده بودید و کلاً از شر زندگی خلاص می شدید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول         
28- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟ : اصلاً          در حد معمول          بیش از حد معمول          به مراتب بیشتر از حد معمول