English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢
-->

معرفی معاون فرهنگی و دانشجویی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  نام و نام خانوادگیدکتر رضا جعفری


  سمت : معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

  تحصيلات : دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

 

  شماره تماس : 32237981 -044
  شماره نمابر :
32231965 -044

 

 پست الکترونیک: rezajaafary@yahoo.com