English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
-->

ودیعه مسکن

 • به دانشجویان متأهل که در محل سکونت خانواده نبوه و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأیید ارائه نمایند فقط برای یکبار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد .
 • به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی بعد از گذشت حداقل یک نیمسال از شروع تحصیل و داشتن میانگین معدل 12 و فقط برای یکبار در طول تحصیل تعلق می گیرد .
 • ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و دکتری 90،500،000 ریال می باشد .
 • ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع تخصصی و کارشناسی ارشد 120،000،000 ریال می باشد .
 • به دانشجویان دوره دستیاری و PHD و کارشناسی ارشد ناپیوسته بلافاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت می گردد .
 • این وام جزء بدهی دانشجو نبوده و در زمان فارغ التحصیلی به صورت یکجا به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز می گردد .
 • دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت می نمایند می بایست پس از انقضاء مدت اجاره نامه خود نسبت به ارائه اجاره نامه جدید و یا تمدید شده به اداره رفاه اقدام نمایند .
 • به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می کنند ، ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد .
 • به دانشجویان میهمان ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد
 • دانشجویانی که متارکه می نمایند ، ملزم به استرداد ودیعه مسکن دریافتی می باشند .
 • منزل اجاره ای می بایست ، در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیه ای محل تحصیل که قابل تردد هستند ، باشد .
 • دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده اند ، چنانچه فار التحصیل شده و مدت اجاره آنان پایان یافته و منزل اجاره ای را تخلیه می نمایند ، باید میزان ودیعه دریافتی را به صورت یکجا به حساب شماره 40073523 بانک تجارت شعبه نوآوران کد 400 بنام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واریز نمایند و مسئولیت پی گیری در این زمینه بر عهده دانشگاه مربوط می باشد .
 • وجه مبلغ پرداختی نباید بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه باشد .
 • به دانشجویانی که وجهی بابت پیش پرداخت اجاره بها پرداخت ننموده اند ، ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد .
 • در صورتی که زوجین دانشجو باشند به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد .