English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
-->

معرفی سلف سرویس ستاد

نام : وحید
نام خانوادگی : خلیلی فر
سمت : مسئول سلف سرویس ستاد و کارپرداز
رئوس وظایف :
  • نظارت بر طبخ و توزیع غذای دانشجویان
  • فروش غذای اضافه برای دانشجویانی که رزرو نداشته و یا کارت غذا را فراموش کرده اند .
  • نظارت بر حضور و غیاب و مرخصی کارگران شاغل در سلفهاکه از طرفشرکت پیمانکار معرفی می شوند.
  • اداره اموراتسلف سرویس و گزارش مشکلات احتمالیپیش آمده به رئیس اداره تغذیه
  • تحویل مواد اولیه موردنیاز برای طبخ غذاها از نماینده شرکت پیمانکار
  • انجام هماهنگی های لازم با نمایندگان شرکت جهت پیشبرد بهتر کارها بر اساس مفاد قرارداد فی مابین معاونت فرهنگی و دانشجویی و شرکت طرف قرارداد

ارتباط با سلف سرویس ستاد

آدرس: ارومیه، خیابان رسالت، کوچه اورژانس، ساختمان ستاد دانشگاه عوم پزشکی ارومیه، انتهای حیاط
تلفن: 31937198-044