03:00:36 - 12 اسفند 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی اداره رفاه دانشجویی

 

 

یکی از ادارات مجموعه مدیریت امور دانشجویی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه می باشد که در جهت نیل به اهداف دانشگاه و در راستای استفاده  دانشجویان جوان عزیز مستعد دانشگاه از حداکثر تسهیلات اعطایی صندوق رفاه گام برمی دارد و رسالت اجرای صحیح دستورالعمل نحوه استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت را برعهده دارد.

فعالیت اداره رفاه با فرآیند پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود شروع می شود و چنانچه دانشجو از کمک هزینه تحصیلی و سایر وام ها استفاده نماید و ساکن خوابگاه باشد تا پس از پایان تحصیل دانشجو ادامه دارد و پس از فراغت از تحصیل با تسویه حساب کل بدهی دانشجو با صندوق رفاه طبق لیست اقساط و اخذ مجوز پایان می پذیرد.

 

 


تیتر وظایف اداره به شرح ذیل می باشد:

* ثبت نام دانشجویان جدیدالورود / مهمان / انتقال  و کنترل پرونده های آنان در کلیه مقاطع تحصیلی.

* اعطای انواع تسهیلات و وامها با هماهنگی صندوق رفاه دانشجویان با کارمزد 4% 

* کنترل و اخذ مدارک لازم جهت استفاده دانشجویان از تسهیلات و اسکن مدارک کنترل شده در پرونده دانشجویان.

* برنامه ریزی اطلاع رسانی به موقع  زمان ثبت نام وام ها با تعریف بازه زمانی در تقویم تسهیلات.

* کنترل پرتال درخواست وام ها در زمان مربوطه به طور روزانه و بازخورد لازم (تایید یا رد درخواست بدلیل نقص در پرونده و رفع نقص پرونده).

* تنظیم به موقع اسناد وام  با کنترل صحیح و دقیق جهت ارسال به صندوق رفاه و پیگیری ارسال اسناد و تایید اسناد.

* با تایید اسناد در بازه زمانی خاص وام ها به حساب دانشجویان واریز می گردد. و فرآیند اعطای وام پایان می پذیرد.

* انجام فرایند تحت پوشش بیمه حوادث قراردادن کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل.

* انجام فرایند بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان دانشجویان مقطع دستیاری و phd

* انجام فرآیند تسویه حساب کلیه دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه.

* اخذ مجوز صندوق رفاه برای دانش آموختگان متقاضی اخذ مدرک تحصیلی/ گواهینامه موقت تحصیلی/ دانشنامه. (همکاری با اداره فارغ التحصیلان و واحد استخدام در این خصوص )

* تهیه و تنظیم راهنمای نحوه بازپرداخت اقساط بدهی ویژه فارغ التحصیلان/ تعویق بدهی به بعد از دوره سربازی ویژه پسران .

* انجام فرآیند مربوط به ثبت نام فعالیت (کار دانشجویی) تا پرداخت حق الزحمه: ثبت نام/ اخذ گزارش عملکرد دانشجویان از واحدها و آماده سازی گزارش به منظور  پرداخت حق الزحمه دانشجویان و پیگیری واریز به حساب دانشجویان در هر ماه ( بمدت ده ماه از سال)

 * شروع ثبت نام و تکمیل فرم درخواست کار دانشجویی اواخرشهریورماه تا هفته اول مهر بر اساس دستورالعمل صورت می گیرد.

اداره رفاهی

تنظیمات قالب